Automatická regulace hoření

Atomatická regulace hoření obsluhuje kamna za Vás. Stačí jen zatopit. Jedná se o zařízení, které je již v praxi dobře ověřeno. Již několik let doporučujeme a instalujeme, jako součást zařízení námi navrhovaných a realizovaných topidel, automatickou regulaci hoření. Ani při nejvyšší péči není možné manuální obsluhou zajistit tak optimální spalování, jako prostřednictvím tohoto zařízení. Právě množství spalovacího vzduchu přicházejícího do topeniště významně ovlivňuje využití energie ukryté v palivu a množství emisí ve spalinach. Budete mít jistotu, že neprotopíte více dřeva než je nutné. Při provozování kachlových kamen je velice důležitá i schopnost automatické ragulace rozpoznat ukončení procesu hoření. Při poklesu teploty v topeništi na přednastavenou hodnotu dojde k uzavření klapky v přívodu spalovacího vzduchu a zastaví se tak proudění horkého vzduchu z vyhřátého jádra kamen do komína a urychlení chladnutí kamen. Parametry v řídící jednotce jsou nastaveny na každý typ topeniště individuálně. Automatická regulace pracuje na základě snímání teploty spalin ve výstupním hrdle topeniště a jejím porovnávání s přednastavenými parametry v řídící jednotce. Výrobců a dodavatelů automatických regulací je několik. Seznamte se s podrobnostmi na stránkách českého výrobce TIMPEX s.r.o. www.timpex.cz