Oblíbené kachlové sporáky s lepšími parametry

Oblíbené kachlové sporáky s lepšími parametry
Kachlové sporáky jsou stále oblíbeným topidlem. Převládají v chalupách a rekreačních domech, ale výjimkou nejsou ani v domech pro trvalé bydlení. Zejména v oblastech, kde se musí smířit i s několikadenními výpadky v elektrické síti v důsledku kalamit a výkyvů počasí. Se sporákem vám stačí jen voda a základní suroviny, abyste nepřízeň v klidu přečkali.
Sporákové topeniště bez roštu
Malé topeniště, kde dřevo hoří na roštu pod plotnou, snadná regulovatelnost teploty na plotně i v troubě na pečení – to jsou rysy klasického sporáku na tepelnou úpravu potravin. Sporák ale i topí, což je jeho další vlastnost s oblibou využívaná právě ve víkendových chalupách. Plotna i trouba začnou velmi rychle předávat teplo a kachlové části hřejí i v době, kdy již netopíme. Sporák s roštem má ale i negativní vlastnosti – nutnost častého přikládání a nepříliš velkou účinnost tohoto topidla. Nabízí se řešení, jak odstranit zmíněné zápory, a přitom zachovat ten nejdůležitější klad, totiž schopnost tepelné úpravy pokrmů. Řešením je varianta moderního kamnového topeniště, tedy topeniště bez roštu. Tato konstrukce navíc umožňuje snížit únik tepla z topeniště přes plotnu, a tím dosáhnout kvalitnějšího spalování dřeva a nižší hodnoty emisí CO a prachu. Uživatelé si pak nejvíce cení možnosti zabudování prosklených dvířek, přes která mohou sledovat hořící oheň. Čisté sklo přitom zajišťuje vysoká teplota v topeništi a vedení vzduchu na sklo dvířek.
Lepší akumulace tepla
Vysoká teplota spalin umožňuje do konstrukce sporáku začlenit i přiměřeně dlouhý akumulační tah, podobně jako je tomu u klasických kachlových kamen. Akumulační tah je hmota, která pojme vysokou teplotu spalin a prodlouží dobu sálání. Tím posouvá sporák blíže k vlastnostem akumulačních kamen.
V současné době, červen 2016, probíhá v součinnosti Cechu kamnářů ČR, jeho technické komise a Výzkumného energetického centra VŠB TU Ostrava měření sporáku s novým typem topeniště v kalorimetrické komoře. Výsledky měření budou použity pro stanovení přesnějších algoritmů pro dimenzování těchto topidel. To bude garantovat ještě větší spokojenost zákazníků.