Rekonstrukce a opravy kachlových sporáků

Požadavky na opravu nebo rekonstrukci starších kamen a zejména sporáků jsou poměrně časté. Ve starších objektech jsou často tato topidla zachována. Jejich stav je však velmi různý, podle toho jak s nimi bylo zacházeno nebo jak často byly používány, tedy opotřebovávány.
V dřívějších dobách se v těchto kamnech topilo dřevem, ale zejména v zimě i uhlím. I když bylo uhlí jistě daleko vyšší kvality než to dnešní, zplodiny vznikající při spalování uhlí neprospívaly vnitřní konstrukci kamen. Pokud byl sporák používán denně, jak tomu nakonec v hospodářstvích dříve běžně bývalo, je to na něm prostě znát. Vnitřní vyzdívky se vydrolily a spaliny se často dostávaly po řadu let až k rubové straně kachlů. To v řadě případů způsobilo jejich prodehtování a znehodnocení. Zejména stav kamnového kování bývá velmi špatný. Nedoléhající dvířka, mezery mezi pláty, vypálený sporákový rám v místě osazení pro plotnu, propálená trouba. Velké škody na kachlích napáchá také vlhkost a mráz. K tomu dochází v případech, kdy objekt nebyl delší dobu obýván. Vzhledem k nákladnosti rekonstrukce by výsledný efekt rozhodně nevedl ke spokojenosti, protože dehtem nebo mrazem poškozené kachle se již zcela opravit nedají. Jsou-li na tom kachle opravdu špatně, je lepší od rekonstrukce upustit. A je-li to možné, pořídit nový sporák.
Kdy se tedy dá uvažovat o tom, že se vyplatí kompletní rekonstrukce sporáku? V zásadě je to tehdy, když kachloví sporáku je v dobrém stavu, případně má majitel k dispozici nějaký ten původní kachel na výměnu. Pokud je v pořádku sporákový rám, stačí vyměnit pláty. I propálenou troubu se vyplatí zaslat do opravy v případě, že její rám a dvířka jsou v dobrém stavu. Důležitý je stav dvířek topeniště a popelníku. Pokud stačí repase zajišťující bezpečné uzavření a potřebné těsnění, ušetříme značnou částku. Popsaný stav je poněkud ideální a vyskytuje se v praxi v menší míře. Častěji je nutné kompletně vyměnit sporákové kování. Tedy rám, plotnu, přikládací štít a troubu. Opravdu se to vyplatí, nejenom z důvodu pěkného vzhledu, ale i z provozních důvodů. Dobře těsnící dvířka a plotna zajistí úsporný provoz a možnost dobré regulace hoření. Jsou-li kachle v dobrém stavu, je výsledek téměř dokonalý. Kachloví v dobrém stavu je sice značná úspora, je však třeba vzít v úvahu skutečnost, že před jejich použitím je třeba jim věnovat odbornou péči.
Z uvedeného vyplývá, že i rekonstrukce sporáku bude představovat v každém případě nemalou investici. Vnitřní vyzdívky sporáku bývá nutné odvést na skládku kontaminovaného odpadu. Vzhledem k prodehtování a sazím je není možné odvézt do běžného sběrného dvora jako stavební suť. V každém případě se o rekonstrukci starého sporáku vyplatí uvažovat a pozvat si odborníka k posouzení.