Akumulační krby se svým efektem velmi přibližují kachlovým kamnům. Jejich účinnost je rovněž vyšší než jakou dosahují teplovzdušné krby. Sálavé krby mají topeniště s větším prosklením než obvykle mají kachlová kamna, protože topeniště je tvořeno krbovou vložkou. Vložka však musí být konstrukčně provedená tak, aby jí bylo možné umístit do uzavřeného prostoru bez ventilace. Za krbovou vložku, nebo nad ní je obvykle umístěno akumulační těleso, krátký tah, nebo prstence. Tím se výrazně sníží komínová ztráta a zvýší účinnost. Dalším podstatným prvkem je obestavba, neboli teplosměnný plášť. Ten je tvořen keramikou nebo omítanými stavebně akumulačními deskami. Celková hmota sálavého krbu zajišťuje dobu akumulace několik hodin. Vzhled sálavého krbu lze rovněž dobře přizpůsobit jak modernímu, tak tradičnímu interiéru. Mezi akumulační krby můžeme zahrnout i tzv. malá kachlová kamna, která jako typové projekty pro kamnáře nabízí firma Hein keramické závody s.r.o.