Klasická kachlová kamna se vyznačují dlouhodobou akumulací tepla a vysokou účinností, které je dosaženo jímáním tepelné energie spalin do hmoty kamen. To je zajištěno především tím, že spaliny před vstupem do komína musí projí i několik metrů dlouhým tahovým systémem-akumulačními kouřovými tahy. I když jsou kachlová kamna tradičním topidlem s dlouhou hostorií, dnes konstrukce podléhá náročnému výpočtu. Design je možné přizpůsobit požadavkům zákazníka a vždy vzniká ve spolupráci. Od tradičního vzhledu až po moderní vzhled tvořený velkoplošnou keramikou. V posledních letech nabývají na popularitě kachlová kamna s teplovodním výměníkem. Dokáží sálat teplo svým povrchem jako klasická kachlová kamna, ale minimálně polovinu energie předávají do vody pro ústřední vytápění. Energie se akumuluje z části ve hmotě kamen a z části ve vodě.