Kachlová kamna postavená podle zásad dimenzování a konstrukce splňují přísné emisní limity a požadovanou celkovou účinnost nad 78%. Topeniště je navrženo tak, aby bylo možné shořením dávky paliva vytvořit potřebný výkon ke krytí teplotní ztráty místnosti. Akumulační spalinové tahy musí zajistit absorbování vytvořené teploty do hmoty kamen-akumulaci. Běžně se kachlová kamna dimenzují na interval 12 hodin. Teplosměnný plášť kamen bývá tvořen keramickými kachly, omítanými plochami, nebo kombinací kachlů a omítaných ploch. Omítané plochy jsou vystavěny ze šamotových desek a z hlediska předávání teploty do prostoru jsou srovnatelné s kachlovými plochami. Kachlová kamna tohoto typu jsou vhodná i do nízko energetických moderních domů.